ยินดีต้อนรับ : ผู้ใช้ทั่วไป
ข้อมูลผู้ประสานงาน
  ค้นหาข้อมูล
ชื่อ - สกุล หรือ สถานพยาบาล: 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล สถานพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ Email
1 ขวัญจิต คงพุฒิคุณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู : หนองบัวลำภู อ.เมือง 0816629227 (ศูนย์ COC เมือง) nbcoc2556@gmail.com
2 นางพัชรี ฤทธิสุนทร โรงพยาบาลหนองบัวลำภู : หนองบัวลำภู อ.เมือง 0817391965 (ศูนย์ COC จังหวัด) a@gmail.com
3 นายอรสิทธิ์ โนนทิง โรงพยาบาลหนองบัวลำภู : หนองบัวลำภู อ.เมือง 0868577892 (admin จ.หนองบัวลำภ aurasit@gmail.com
 
Page : 1 
 
Copy right 2014 : Nakhon Phanom Hospital
Version : 59.3.3